Καλώς ορίσατε !
Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.thepetbook.gr είναι μία ηλεκτρονίκη πλατφόρμα καταγραφής δεδομένων και κτηνιατρικών ενεργειών(στο εξής καλούμενο  ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με διακριτικό τίτλο The Petbook Ο.Ε., που εδρεύει στις Συκιές Θεσσαλονίκης, Ανθέων 25, 56626 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800872271 και Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@thepetbook.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ιστοτόπου:2311-296610, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.thepetbook.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (στο εξής καλούμενος για συντομία "χρήστης") θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Με τον όρο χρήστης συμπεριλαμβάνεται και ο χρήστης ιδιοκτήτης ενός κατοικιδίου ζώου και ο χρήστης κτηνίατρος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το υπάρχον βιβλιάριο υγείας των κατοικιδίων ζώων. Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι αφενός η  σύγχρονη και εύκολη οργάνωση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών κατοικιδίων συνοδευόμενη από την καταγραφή ενός ολοκληρωμένου ιστορικού υγείας, αφετέρου η αρχειοθέτηση των ιατρικών πράξεων που τελεί ένας κτηνίατρος για την προσωπική του διευκόλυνση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των κτηνιάτρων τα οποία και καταχωρούν κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπό μας.
 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι κτηνίατροι κατά την εγγραφή είτε ιδιοκτήτη είτε κατοικιδίου ζώου.
 3. Οι ιδιοκτήτες ζώων και οι κτηνίατροι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενημερώσεις και τα δεδομένα που καταχωρούν κατά την χρήση του ιστοτόπου μας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα δεδομένα που καταχωρούνται είναι αναληθή ή ανακριβή.
 4. Παρότι η  ιστοσελίδα  προσπαθεί  να παρέχει ύψιστη ασφάλεια χρήσης στους επισκέπτες της, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του διαδιακτυακού τόπου.
 5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» στον διαδικτυακό της τόπο.
 6. Ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης προερχόμενη από την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.
 7. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης.
 8. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διενέργεια λανθασμένης ιατρικής ή άλλης πράξης που τελέστηκε βάσει των δεδομένων που αποθηκεύτηκαν από τους χρήστες στον διαδικτυακό μας τόπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το διαδικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα The Petbook ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού μας τόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo διαδικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα The Petbook για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το The Petbook, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο, να αναπαράγετε, να παρουσιάσετε δημοσίως είτε να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο/εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

H διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η The Petbook Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο ιστότοπος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών/πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον ιστότοπο να χρησιμοποιηθούν αυτά απ αυτόν και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με τον  ιστότοπο εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του για τους ανωτέρω σκοπούς.

Το The Petbook  δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνεργάζεται  με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες  ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες του, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Χρήση των Πληροφοριών. Το The Petbook συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης κτηνίατρος μας δίνει κατά την εγγραφή του, (2)  στοιχεία που ο χρήστης ιδιοκτήτης κατοικιδίου δίνει κατά την εγγραφή του , (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών/δημοσκοπήσεων  που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4)  στοιχεία που ο χρήστης ιδιοκτήτης κατοικιδίου δίνει κατά την εγγραφή του κατοικιδίου του, (5) στοιχεία που οι χρήστες κτηνίατρος και ιδιοκτήτης  κατοικιδίου καταχωρούν μετά την εγγραφή τους  και κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστοτόπου.

 • Το The Petbook καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την προστασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων των χρηστών του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή καταστροφή τους. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται κωδικοί χρήσης  των υπηρεσιών μας από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου μας.
 • Ο εκάστοτε κωδικός πρόσβασης είναι μοναδικός και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και διασφάλισής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή υπόνοιας διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας, σε διαφορετική συνθήκη η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού κωδικού από τρίτο πρόσωπο(μη εξουσιοδοτημένο).Για την αποφυγή υποκλοπών ή οποιασδήποτε κακόβουλης ενέργειας σας συνιστούμε να αλλάζετε(επιλέξτε το πεδίο ανάκτησης κωδικού) ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Τέλος, η διατήρηση  αντιγράφων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις μας καθώς και σε διακομιστές εκτός αυτών συμβάλλει στην διεκπεραίωση αυτού του σκοπού.
 • Το The Petbook δεν έχει το δικαίωμα κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του σε εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα πέραν των νόμιμων  συνεργατών του. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης δημόσια και με τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες δημόσια για να δείξουμε τις τάσεις όσον αφορά τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.

 Cookies

Το The Petbook έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το The Petbook, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το The Petbook επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το the Petbook

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Όλο το ιατρικό ιστορικό του κατοικιδίου σας σε μία εφαρμογή.
Με το The Petbook, η παρακολούθηση της υγείας του αγαπημένου σας κατοικιδίου ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη.